Aktualności
Karbonizacja biomasy

Wkraczamy z nową technologią karbonizacji biomasy na polski rynek.

Biomasa+emisje
Kotły
Komora spalania
Podawanie paliwa
Sterowanie
Odpylanie spalin
Kongregacja prądu i ciepła
Zabezpieczenia

POLYTECHNIK  oferuje instalacje do spalania paliw-biomasy o mocy w zakresie 500 kW do 16.000 kW (moc jednostkowa kotła)         
z paleniskami dostosowanymi do różnej wilgotności paliwa.

    * Nośnikami ciepła są: woda niskoparametrowa,
    * woda wysokotemperaturowa,
    * para nasycona,
    * para przegrzana,
    * olej termiczny.

Dzięki zróżnicowanemu zakresowi mocy możemy zaoferować właściwe rozwiązania firmom o różnej wielkości. Nasze kotły poprzez całkowite spalanie poprodukcyjnych resztek drewnianych wytwarzają “czystą” energię.
Spalanie jest wyjątkowo ekologiczne, a poprzez nasze ciągłe badania i rozwój technologiczny wyprzedzamy aktualny stan techniki.
Poziom emisji jest niższy od ustalonych przepisami wartości granicznych.
Przy planowaniu instalacji korzystacie Państwo z naszego długoletniego doświadczenia oraz z wiedzy naszych wysoko wykwalifikowanych współpracowników.